judiciarapractica_main_Blog1_300x250

joi, 6 iunie 2013

Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, termen rezonabil, pasivitate, art.41 din C.D.F.U.E, art.6 din C.E.D.O.

     Soluționarea cauzelor în mod imparțial, echitabil si într-un termen rezonabil constituie si un element al dreptului la o buna administrare, drept fundamental al cetateanului Uniunii Europene, consacrat în art. 41 al Cartei proclamate solemn la data de 7 decembrie 2000 de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.    Complexitatea etapelor procedurale poate constitui un criteriu de apreciere a respectarii termenului rezonabil, dar nu poate fi invocata pentru justificarea unei conduite arbitrare, a unei totale pasivitati a autoritatii publice.


   Înalta Curte constata ca recursul este nefondat.
    Intimata-reclamanta P.M. a supus controlului instantei de contencios administrativ refuzul nejustificat al autoritatii administrative de a elibera actul administrativ, respectiv decizia reprezentând titlul de despagubire privind imobilul situat în Municipiul Craiova, strada D., în temeiul Titlului VII din Legea nr. 247/2005, calitatea de persoana îndreptatita la despagubire fiindu-i recunoscuta prin dispozitia nr. 17972 din 16 decembrie 2005 a Primarului Municipiului Craiova.
    Prin aceasta dispozitie a fost solutionata notificarea din anul 2001.
    Intervalul mare de timp pe parcursul caruia s-a derulat procedura de acordare a reparatiilor pentru imobilul preluat abuziv, poate conduce la concluzia încalcarii principiului solutionarii cauzelor într-un termen rezonabil consacrat de art. 6 parag. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale.
    Având în vedere dispozitiile art. 20 din Constitutia României, normele interne cuprinse în legislatia primara si secundara având ca obiect de reglementare procedura de acordare a despagubirilor nu pot fi interpretate si aplicate într-un sens care sa nu concorde cu dreptul la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, consacrat în art. 6 parag. 1 din Conventie ca o garantie a dreptului la un proces echitabil si aplicabil nu numai în procedura judiciara, ci si în cadrul procedurii administrative si, de asemenea, în etapa executarii hotarârilor sau deciziilor definitive.
    Solutionarea cauzelor în mod impartial, echitabil si într-un termen rezonabil constituie si un elemente al dreptului la o buna administrare, drept fundamental al cetateanului Uniunii Europene, consacrat în art. 41 al Cartei proclamate solemn la data de 7 decembrie 2000 de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.
    Dreptul la o buna administratie nu poate fi ignorat ca reper în orientarea conduitei administrative a autoritatilor publice ale statelor membre, acesta fiind un argument în plus în sensul netemeiniciei criticilor aduse hotarârii atacate cu recurs.
    Complexitatea etapelor procedurale poate constitui un criteriu de apreciere a respectarii termenului rezonabil, dar nu poate fi invocata pentru justificarea unei conduite arbitrare, a unei totale pasivitati a autoritatii publice, în conditiile în care din înscrisurile depuse la dosar nu rezulta ca pâna la pronuntarea prezentei decizii s-a emis decizia solicitata .
    De aceea, Înalta Curte constata ca sentinta primei instante nu este criticabila nici sub aspectul pretinsei ignorari a regulilor de stabilire a ordinii de solutionare a dosarelor, prevazute în decizia nr. 2815/2008.
    Apararea recurentei-pârâte în sensul ca dosarul de despagubire este incomplet, nu poate fi retinuta, pentru ca nu s-a facut dovada solicitarii situatiei încasarii despagubirilor de la Primaria Municipiului Craiova si nici a faptului ca lipsa acestui înscris a provocat întârzierea finalizarii procedurii administrative cu care a fost învestita din anul 2005 când dosarul aferent dispozitiei nr. 17972/2005 a fost transmis de Primaria Municipiului Craiova în calitate de entitate notificata, fiind înregistrat la Secretariatul Comisiei Centrale.
    Toate aceste elemente contureaza cu pregnanta caracterul nejustificat al refuzului de emitere a actului administrativ de catre Comisia Centrala si depasirea limitelor termenului rezonabil de solutionare a cererilor prin prisma criteriilor cristalizate în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.


      Text extras din Decizia nr. 5214/2010 ,Secția de Contencios Administrativ  a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu